Search
Search ×
Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2023

Κοινοβουλευτική Συλλογή

Στην πλούσια κοινοβουλευτική συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνονται, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή:

  • Κανονισμοί της Βουλής και της Γερουσίας
  • ελληνικά συνταγματικά κείμενα 18ου - 20ού αιώνα, επτανησιακά συντάγματα, και συντάγματα του ελληνικού κράτους, από το 1844 έως σήμερα
  • πλήρεις σειρές της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, της Εφημερίδος των Συζητήσεων της Βουλής και των Πρακτικών της Βουλής και της Γερουσίας, Ευρετήρια των Πρακτικών των Εθνοσυνελεύσεων, της Βουλής και της Γερουσίας, Στενογραφημένα Πρακτικά της Συντακτικής Συνέλευσης των Κρητών (1899-1910), Επίσημα Πρακτικά της Βουλής των Κρητών (1903-1910)
  • αρχείο των εισηγητικών εκθέσεων των νομοσχεδίων, από το 1844 έως σήμερα
  • βάση δεδομένων εκλογών, βουλευτών και ευρωβουλευτών 
  • Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τεύχη L και C)

Στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ-Europe Direct) με κύριο ρόλο την αποτελεσματική και απρόσκοπτη πρόσβαση των χρηστών σε πηγές έντυπης και ηλεκτρονικής πληροφόρησης για θέματα που αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη νομοθεσία, τις πολιτικές και τους θεσμούς της.

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης

Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Βραβεία Europa Nostra 2021

Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Βραβεία Europa Nostra 2021

Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων: Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Βραβεία Europa Nostra 2021

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Βραβεία Europa Nostra 2021 έχει ανοίξει!

Τώρα είναι η ευκαιρία για αρχιτέκτονες, δεξιοτέχνες, ειδικούς σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, επαγγελματίες, εθελοντές, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τοπικές κοινότητες της Ευρώπης που εμπνέουν με το εργος τους να αναγνωριστούν για τα επιτεύγματά τους!

Υποβάλετε την αίτησή σας και μοιραστείτε την επιτυχία σας με όλη την Ευρώπη!

Έντυπα συμμετοχής και οδηγίες: www.europeanheritageawards.eu

Προθεσμία υποβολής: 1 Οκτωβρίου 2020 (ημερομηνία αποστολής)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΜΝ/ΕΔΜ)

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΜΝ/ΕΔΜ)

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΜΝ/ΕΔΜ) συστάθηκε το 2008 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την παροχή αξιόπιστης, έγκυρης και συγκρίσιμης πληροφόρησης για θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Αποτελείται από εθνικά σημεία επαφής στα κράτη μέλη της ΕΕ , τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δημοσιοποιεί τα προϊόντα της συνεργασίας των εθνικών σημείων επαφής με τη μορφή εκδόσεων όπως τα θεματικά Ενημερωτικά Σημειώματα (EMN Informs), τα τριμηνιαία Ενημερωτικά Δελτία (EMN Bulletins), τις εξειδικευμένες μελέτες του ΕΔΜ και την Ετήσια  Έκθεση για τη Μετανάσευση και το Ασυλο ενώ διοργανώνει σεμινάρια, συνέδρια και άλλες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις.  Οι εκδόσεις του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης κυκλοφορούν στα αγγλικά αλλά και στις γλώσσες των κρατών μελών και διατίθενται σε εκτυπώσιμη μορφή στους ιστοχώρους τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και των εθνικών σημείων επαφής. 

Η αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο

Η αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο

Η πανδημία του κορονοϊού είναι μια παγκόσμια κρίση. Μπορεί να επιλυθεί μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. Μια ισχυρή ευρωπαϊκή αντίδραση προς υποστήριξη των εταίρων μας είναι ο μόνος τρόπος για να δοθεί τέλος στη διασπορά του ιού και να αποφευχθούν οι δευτερογενείς επιπτώσεις στην κοινωνική σταθερότητα και ασφάλεια στις χώρες εταίρους μας.

Time for transformative resilience - The COVID-19 emergency

Time for transformative resilience - The COVID-19 emergency

The current COVID-19 emergency seems to be warning governments worldwide that new crises of unforeseeable nature are likely to emerge, as the combination of environmental degradation, societies with increasing inequalities and deep economic interconnections have made the world more vulnerable. In these circumstances, ensuring the resilience of our society is crucial.

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ)

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ)

Μια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης της Βουλής (ΒΒ) είναι η ενημέρωση σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΒΒ αποτελεί και Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ)-Europe Direct, παράλληλα με άλλα ΚΕΤ που λειτουργούν επιλεκτικά σε όλη την Ελλάδα, κυρίως σε Πανεπιστήμια.

Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης έχουν ως στόχο να ενημερώνουν σχετικά με τα ευρωπαϊκά θέματα, έτσι ώστε οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι γνωστές και προσιτές στους Ευρωπαίους πολίτες. Επιπλέον έχουν την ευθύνη να οργανώνουν, να συντηρούν, να ενημερώνουν και να καθοδηγούν προς την απρόσκοπτη πληροφόρηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την νομοθεσία και τις πολιτικές της.

Safeguarding the euro in times of crisis: The inside story of the ESM

Safeguarding the euro in times of crisis: The inside story of the ESM

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που αποτελεί ιστορική αναδρομή στην οικονομική κρίση και την πορεία του ευρώ μέσα σε αυτή. Ιδιαίτερες αναφορές γίνονται στην Ελλάδα και τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Μιλάμε για την Ευρώπη

Μιλάμε για την Ευρώπη

Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν δεσμευτεί για μια Ευρώπη που επιτυγχάνει απτά αποτελέσματα σε ζητήματα που έχουν μεγαλύτερη σημασία για τους πολίτες. Δείτε πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στην προσπάθεια για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προστασία δεδομένων. Κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εντός και εκτός της ΕΕ

Προστασία δεδομένων. Κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, εντός και εκτός της ΕΕ

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation), ευρύτερα γνωστός ως GDPR ή ΓΚΠΔ, καθιερώνει ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο GDPR, που ψηφίστηκε στις 27 Απριλίου 2016, τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25 Μαΐου 2018 και επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα κάθε πολίτη, επιχείρηση και οργανισμό.

123
Copyright 2023 Βουλή των Ελλήνων Όροι χρήσης Πολιτική Απορρήτου
Επιστροφή πάνω