Search
Search ×
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

Βιβλία

Η Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει στις συλλογές της περίπου 650.000 τόμους βιβλίων όλων των επιστημών, εφημερίδες και περιοδικά. Η ανάπτυξη των συλλογών της βασίζεται στη διάταξη περί υποχρέωσης κατάθεσης του Ν. 3149/2003, και συμπληρωματικά στην αγορά ξενόγλωσσων τίτλων.
  • Η Κεντρική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει μία αναπτυγμένη συλλογή βιβλίων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, νομικής και ιστορίας, για την υποστήριξη του κοινοβουλευτικού έργου, και ένα γενικό πληροφοριακό τμήμα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, εγχειρίδια, έργα υποδομής, κ.ά.). Επιπλέον, περιλαμβάνει και τις Ειδικές Συλλογές, με αρχέτυπα, παλαίτυπα και σπάνιες εκδόσεις της περιόδου 1481-1900 και πολιτικά φυλλάδια του 19ου και 20ού αιώνα.
  • Η Μπενάκειος Βιβλιοθήκη, τμήμα της οποίας είναι δωρεά του Εμμανουήλ Μπενάκη προς τη Βουλή των Ελλήνων, προκειμένου να στεγαστεί η βιβλιοθήκη Ψυχάρη (35.000 τόμοι), περιλαμβάνει βιβλία που αφορούν στις επιστήμες των μαθηματικών, της φυσικής, της ανθρωπολογίας, της φιλοσοφίας, της θεολογίας, της ιατρικής, την ελληνική και ξένη λογοτεχνία και τις καλές τέχνες. Στη Μπενάκειο Βιβλιοθήκη στεγάζονται και οι προσωπικές βιβλιοθήκες πολιτικών, όπως των Αντ. Ζυγομαλά, Ι. Μεταξά, Αλ. Καφαντάρη, Ι. Σίδερη, Π. Τσαλδάρη κ.ά.
  • Το πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο στεγάζει τον μεγαλύτερο όγκο των βιβλιακών συλλογών όλων των θεματικών κατηγοριών, καθώς και τις πρόσφατες εκδόσεις ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας, των θετικών επιστημών κ.α.

Βιβλιογραφικό Δελτίο

Λέξεις που χαμογελούν, λέξεις που πληγώνουν

Βιωματικό γλωσσικό εργαστήριο με θέμα τον λεκτικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον

Στο πλαίσιο της πολυμεσικής έκθεσης «Γλωσσόpolis: Περιηγήσεις στη Νέα Ελληνική» και με αφορμή τη θεματική ενότητα 5 («Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει»: Η γλωσσική ορθότητα), από τον Δεκέμβριο του 2017 πραγματοποιείται στο κτήριο της οδού Λένορμαν 218 (πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο) το βιωματικό γλωσσικό εργαστήριο με τίτλο «Λέξεις που χαμογελούν, λέξεις που πληγώνουν» και θέμα τον λεκτικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον.

Με δεδομένο ότι μέσω των γλωσσικών μας επιλογών μπορούμε είτε να εκφράσουμε σεβασμό και αποδοχή προς τον άλλο, είτε να τον στιγματίσουμε και να τον «εξορίσουμε» συμβολικά και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κρούσματα σχολικού εκφοβισμού εν γένει απασχολούν έντονα όλους τους συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στόχος του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες σε ζητήματα γλωσσικής βίας εντός του σχολικού περιβάλλοντος, αφυπνίζοντας τη μεταγλωσσική τους ενημερότητα.

Αξιοποιώντας το θεωρητικό και μεθοδολογικό υπόβαθρο του κριτικού γραμματισμού και των πολυγραμματισμών, το εργαστήριο θα εμπλέκει τα παιδιά σε μια σειρά από γλωσσικές, κιναισθητικές και δημιουργικές ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, σχεδιασμένες έτσι ώστε να θεματοποιήσουν κρίσιμες όψεις του φαινομένου, όπως ο προσδιορισμός της διαφορετικότητας σε επίπεδο εξωτερικής εμφάνισης, σχολικής επίδοσης, εθνικής/εθνοτικής προέλευσης κ.ά., οι έμφυλες διακρίσεις, η αναφορά σε άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες κ.ο.κ.

Η συμμετοχή στο γλωσσικό εργαστήριο είναι ελεύθερη. Το πρόγραμμα διαρκεί περίπου 1.30΄.

Ωράριο λειτουργίας:
Δευτέρα & Τρίτη: 9.30-17.30
Τετάρτη-Παρασκευή: 9.30-14.30

Για χωροταξικούς και λειτουργικούς λόγους, το εργαστήριο μπορεί να φιλοξενήσει ταυτόχρονα μέχρι και 25 μαθητές και μαθήτριες (κατά προσέγγιση ένα σχολικό τμήμα). Σε περίπτωση που κάποιο σχολείο επιθυμεί να μας επισκεφθεί με μεγαλύτερο αριθμό μαθητών/μαθητριών, θα χρειαστεί να γίνει κατάτμηση του συνολικού αριθμού των παιδιών σε δύο ομάδες και εναλλακτικά, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, η μία ομάδα είτε να επισκεφθεί την πολυμεσική έκθεση «Γλωσσόpolis: Περιηγήσεις στη Νέα Ελληνική», η οποία φιλοξενείται σε παρακείμενο χώρο, είτε να ξεναγηθεί στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Τα σχολεία που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση εδώ και προσδιορίζοντας στο πεδίο «Σχόλια» της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής, αν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μόνο στο βιωματικό εργαστήριο για τον λεκτικό εκφοβισμό (με ένα τμήμα). Αν προτίθενται να μας επισκεφθούν με δύο τμήματα, να δηλώσουν την προτίμησή τους στο ίδιο πεδίο είτε για την έκθεση «Γλωσσόpolis: Περιηγήσεις στη Νέα Ελληνική» ή για την ξενάγηση στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Για διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 510 2078, 210 510 2604 και 210 510 2519.

Print
2185

Theme picker

Copyright 2020 Βουλή των Ελλήνων Όροι χρήσης Πολιτική Απορρήτου
Επιστροφή πάνω