Search
Search ×
Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024

Βιβλιογραφικό δελτίο

Καρλ Πόππερ, Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2020 / Κατηγορίες: Βιβλιογραφικό δελτίο

Καρλ Πόππερ, Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της

Ανοικτή Διακυβέρνηση

 

Ένα βιβλίο πάνω στην ανοικτή κοινωνία και τα θετικά που έχει να προσφέρει: Καρλ Πόππερ, Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

  • Ν.3861/2010  Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις.
  • Ν.4048/2012 Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης.
  • Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
  • Ν.4440/2016 Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις.
  • Ν.4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
  • Ν.4727/2020 Κώδικας Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.
  • Προεδρικό Διάταγμα 240/2006 «Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων», σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L 80/23.3.2002) 

  • Κανονισμός της Βουλής των Ελλήνων, Μέρος Κοινοβουλευτικό, Μέρος Δεύτερο - Διαδικασίες Νομοθετικού Έργου, Κεφάλαιο Α΄, άρθρα 84-88.

 

Print
4728
Copyright 2024 Βουλή των Ελλήνων Όροι χρήσης Πολιτική Απορρήτου
Επιστροφή πάνω