Search
Search ×
Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Ανακοινώσεις

Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας – Ραπτάρχης
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων / Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021 / Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας – Ραπτάρχης

Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών

 

Το Έργο αυτό περιέχει την Ελληνική Νομοθεσία από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους (1833) κατανεμημένη σε 40 Θεματικές Ενότητες. Κάθε Θεματική Ενότητα υποδιαιρείται σε Κεφάλαια και κάθε Κεφάλαιο σε Θέματα. Σε κάθε Θέμα εντάσσεται η σχετική νομοθεσία χρονολογικά ταξινομημένη. Το έργο περιλαμβάνει επίσης αριθμητικό και αλφαβητικό ευρετήριο.

Ιδρυτής και δημιουργός του Κώδικα υπήρξε ο Παντελής Ραπτάρχης. Το έργο ξεκίνησε το 1938 με τη μορφή συνεταιρισμού υπό την επωνυμία «Εκδοτικός Συνεταιρισμός Νομικών» και στη συνέχεια διατηρήθηκε ως ιδιωτική επιχείρηση έως το 1978 όποτε και δωρήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο. Σήμερα το έργο διαχειρίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – Ραπτάρχης το οποίο μεταφέρθηκε το 2019 στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στην πλήρη ανάπτυξη του Έργου εκδίδονταν μηνιαίως τρία τεύχη του περιοδικού «Πανδέκτης» που ενσωματώνονται στο Διαρκή Κώδικα Νομοθεσίας και αποστέλλονταν στους  περίπου 10.000 συνδρομητές του. Τα τεύχη του Πανδέκτη  αρχικά τυπώνονταν από το ιδιόκτητο Τυπογραφείο της επιχείρησης και μετά τη δωρεά από το Εθνικό Τυπογραφείο. Το επίπεδο επικαιροποίησης του Έργου κυμαίνεται σήμερα μεταξύ 1996-2010 ανάλογα με τη θεματική ενότητα.

Πλην της τεράστιας ιστορικής του αξίας, το έργο του Δ.Κ.Ν. – Ρ. έχει τη δυναμική να αποτελέσει στις μέρες μας το σημαντικότερο εργαλείο για την αναμόρφωση και αποκάθαρση της Ελληνικής νομοθεσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πολυνομία και η έλλειψη εσωτερικής συνοχής που χαρακτηρίζουν το ελληνικό δικαιϊκό σύστημα.

Στην εποχή της υγειονομικής κρίσης, το Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – Ραπτάρχης προχώρησε στην έκδοση του έργου «Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων» με τη συντομογραφία  ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων και ενημερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

https://www.secdigital.gov.gr/e-themis/

 

ΠANΔΕΚΤΗΣ Κατεπειγόντων Ρυθμιστικών Μέτρων

Η «Ειδική Διοικητική Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατεπειγόντων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και αντιμετώπισης σχετικών προβλημάτων» με τη συντομογραφία  “ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ κατεπειγόντων ρυθμιστικών μέτρων”, εκπονήθηκε  από το Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – «Ραπτάρχης» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ακολουθεί τα μεθοδολογικά και λειτουργικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί επί δεκαετίες από το Τμήμα αυτό. Η αποδελτίωση των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβέρνησης και η μορφοποίηση των κειμένων των νομοθετημάτων έγινε από το Γραφείο Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων του ίδιου Υπουργείου.

Αποκλειστική πηγή πληροφόρησης είναι τα τεύχη Α΄ και Β΄ της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και περιλαμβάνονται 1.170 αριθμημένα νομοθετήματα που δημοσιεύθηκαν από την 25.2.2020 (ημερομηνία έκδοσης της πρώτης Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»), μέχρι και την 12.3.2021 (με το ΦΕΚ Α΄ 38). Στον ανωτέρω αριθμό των καταχωρημένων νομοθετημάτων πρέπει να προστεθεί σημαντικός αριθμός νομοθετημάτων που δεν περιέχουν αυτοτελή ρύθμιση, αλλά μόνο τροποποιήσεις, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στα οικεία αριθμημένα νομοθετήματα.

Το έργο ήδη συγκροτείται από δεκατρείς συνεχόμενους τόμους Ι,  ΙΙΙΙΙΙVVVI, VII, VIII, ΙΧ, Χ, ΧΙΧΙΙ και ΧΙΙΙ λόγω του μεγάλου όγκου των νομοθετημάτων. Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνεται και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. Για την ευχερέστερη περιήγηση στα νομοθετήματα μεταξύ των τόμων, το έργο συνοδεύεται από ξεχωριστό αρχείο που περιέχει ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ όλων των τόμων, πλην των επιμέρους διαδραστικών πινάκων περιεχομένων που υπάρχουν στην αρχή εκάστου τόμου. Τα νομοθετήματα παρουσιάζονται σε χρονολογική σειρά, στην ισχύουσα την 12.3.2021 μορφή τους, μετά από τυχόν τροποποιήσεις που έχουν υποστεί από μεταγενέστερα νομοθετήματα. Σε κάθε νομοθέτημα υπάρχει υπερσύνδεσμος με το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο δημοσιεύθηκε. Κάτω από κάθε εξουσιοδοτική διάταξη σημειώνονται οι κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις μέχρι την 12.3.2021. Επίσης έχουν καταχωρηθεί, με τους αντίστοιχους συνδέσμους/υπερσυνδέσμους, ιδιαίτερης ρυθμιστικής χρησιμότητας σχόλια που αφορούν ερμηνευτικούς ή άλλους συσχετισμούς πεδίου εφαρμογής κλπ. μεταξύ διαφορετικών ρυθμίσεων. Με τις ανωτέρω τεχνικές ενσωμάτωσης επιδιώκεται η, κατά το δυνατόν, αποτελεσματικότερη διαχείριση του κατακερματισμού της νομοθεσίας.

Η κωδικοποίηση αυτή επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Δείτε αναλυτικότερα:

https://www.secdigital.gov.gr/project/pandektis-katepeigonton-rythmistikon-m/

 

 

Print
425
Copyright 2021 Βουλή των Ελλήνων Όροι χρήσης Πολιτική Απορρήτου
Επιστροφή πάνω