Βιβλιοθήκη της Βουλής
Search
Search ×

Μικροταινίες

Κατάλογοι Μικροταινιών

Κατάλογοι Μικροταινιών

Η Μικροταινιοθήκη περιλαμβάνει περίπου 25.000 μικροταινίες ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών του 19ου και 20ού αι., σύγχρονες εφημερίδες, την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρχεία και χειρόγραφα.

Copyright 2018 Βουλή των Ελλήνων Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top