Βιβλιοθήκη της Βουλής
Search
Search ×
Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

Βιβλιογραφικό δελτίο

Σύνταγμα - Κατ’ άρθρο ερμηνεία

Σύνταγμα - Κατ’ άρθρο ερμηνεία

Σύνταγμα - Κατ’ άρθρο ερμηνεία, Επιστημονική Διεύθυνση: Φ. Σπυρόπουλος, Ξ. Κοντιάδης, Χ. Ανθόπουλος, Γ. Γεραπετρίτης, Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2017

Copyright 2018 Βουλή των Ελλήνων Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top