Βιβλιοθήκη της Βουλής
Search
Search ×
Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

Βιβλιογραφικό δελτίο

The Joy of Tax

The Joy of Tax

"...ο φόρος αφορά τις ιδέες που διαμορφώνουν το είδος της κοινωνίας που θέλουμε να ζήσουμε και όχι τις τεχνικές."

Copyright 2018 Βουλή των Ελλήνων Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top